BESZÁMOLÓK RENDEZVÉNYEINKRŐL - 2016

Adventi ünnepség

2016. december 17.

A Havasi Gyopár Alapítvány 2016. december 17-én, a Kőrösi Kulturális Központban, 17. alkalommal rendezte meg hagyományőrző, kulturális műsorral egybekötött ünnepségét az Alapítvány által segített hátrányos helyzetű, elsősorban egyedülélő idősek és meghívott vendégei részére.

A rendezvényen köszöntőt mondott a Kőbányai Önkormányzat polgármestere nevében Marksteinné Molnár Julianna képviselőasszony; ezt követően Budapest Főváros Korményhivatala, Dr. György István kormánymegbízott úr nevében Gerzson Sarolta üdvözölte, és szép szavakkal köszöntötte a jelenlévőket. A rendezvényen Balogh Attila atya, a Szent László Templom plébániai kormányzója; Szilágyi-Sándor András, a Kőbányai Református Egyházközség lelkipásztora; és Benkóczy Péter, a Kőbányai Evangélikus Egyházközség lelkésze osztotta meg gondolatait az ünnepről.
Mihalicska Terézia, az Alapítvány elnöke beszélt az önkéntesek áldozatos munkájáról, melynek elismeréséért a tavalyi évben létrehozta az Önkéntességért-díjat. Ennek keretében köszöntötte két díjazottját, Benkovich Béláné Éva nénit, gyémántdiplomás testnevelő tanárt és Oszvald György újságíró, fotóst.
A kulturális programot a Kroó György Zeneiskola növendékeinek, művésztanárainak színvonalas műsora biztosította.
A rendezvény befejezéseként az Alapítvány, a támogatásoknak köszönhetően idén is kis ajándékcsomaggal kedveskedett a jelenlevő időseknek.


Civil nap az önkéntességről - Az Önkéntesség Hónapja Kőbányán

2016. november 30.

A Havasi Gyopár Alapítvány, mint civil szervezet, 2015. évben első alkalommal szervezte meg az önkéntesség elismertségének és népszerűsítésének céljából az „Önkéntességért-díj” adományozását az Önkéntesség hónapja keretében.

Az idei évben Oszvald György, újságíró, fotós részesült az "Önkéntességért-díj" elismerésben, melyet a Havasi Gyopár Alapítvány elnöke adott át.

Az ünnepi programot a Budapesti Civil Információs Centrummal közös szervezésben Civil Fórum keretében rendeztük, ahol az önkéntességgel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudnivalókról Szilárd Boglárka civil szaktanácsadó tartott előadást.


Ruhaosztás

2016. november 22.

A Havasi Gyopár Alapítvány november 22-én és 23-án ingyenes ruhaosztást tartott a Kőbányai Görög Klubban, a hozzá érkezett felajánlott ruhaneműkből.


Pünkösdváró Kőbányán - első alkalommal

2016. május 12.

A Havasi Gyopár Alapítvány a Szent Anna és Joachim Klubbal közösen "Pünkösdváró" címmel rendezvényt szervezett a Szent László templom Plébániai Klubjában az ünnepről és a lelki egészségről. Meghívott előadók voltak Balogh Attila atya, a Szent László templom plébánosa, és Dr. Fejér Tibor főorvos, háziorvos, önkormányzati képviselő. A megnyitó köszöntőt Weeber Tibor alpolgármester tartotta. Alapítványunk idén első alkalommal tartott rendezvényt Pünkösdről, az ünnep jelentőségét hangsúlyozva. A jelenlévő közönség és a vendégek meghatottan és nagy érdeklődéssel hallgatták az előadásokat.

Pünkösd a húsvét utáni ötvenedik nap, görög eredetű szó, jelentése "ötvenedik". Pünkösd az öröm ünnepét jelenti, a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli ezen a napon. A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, áradása; ez a kiáradás. A Szentlélek ezen a napon áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára.


Tavaszvárás Kőbányán

2016. március 22.

A Havasi Gyopár Alapítvány a Húsvét méltó megünneplésére immár hatodik alkalommal szervezte meg "Tavaszvárás Kőbányán" című kulturális rendezvényét, hagyományőrző jelleggel 2016. március 22-én a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Színháztermében az Alapítvány kliensei, a kerület idős szervezeteinek tagjai, valamint a kerületi intézmények és az Önkormányzat képviselői részére.

A rendezvényen Balogh Attila atya a Szent László Templom plébániai kormányzója, Szilágyi-Sándor András a Kőbányai Református Egyházközség lelkipásztora és Benkóczy Pétert a Kőbányai Evangélikus Egyházközség lelkésze osztotta meg gondolatait a tavaszról, de elsősorban az ünnepről.
A résztvevőket Radványi Gábor Alpolgármester Úr köszöntötte, majd a rendezvény védnöke dr. György István Kormánymegbízott úr ünnepi köszöntőjét Gerzson Sarolta Budapest Főváros Kormányhivatal munkatársa tolmácsolta.
A köszöntők után a Kroó György Zeneiskola növendékei, művésztanárai és a Kroó György Szimfonikus Zenekar színvonalas műsorát élvezhették a vendégek.
A program végén a KŐKERT Kft. támogatásának köszönhetően az Alapítvány önkéntes segítői virágokat adhattak át a jelenlévőknek.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a rendezvényhez nyújtott támogatásokat a Kőbányai Önkormányzatnak, a Kőbányai Kulturális Központnak, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyárnak és a KŐKERT Kft.-nek.

Oszvald György cikke - és képei a rendezvényről - az alábbi linken érhető el.