BESZÁMOLÓK RENDEZVÉNYEINKRŐL - 2012

Civil karácsonyi ünnepség

A Havasi Gyopár Alapítvány 2012. december 21-én a KÖSZI Színháztermében 12. alkalommal rendezte meg "Karácsony Ünnepe" címmel hagyományőrző kulturális műsorral egybekötött programját, az Alapítvány által segített hátrányos helyzetű, elsősorban egyedülélő idősek és meghívott vendégei; néhány kerületi civil szervezet, klub valamint az Alapítvánnyal együttműködő felvidéki partnerszervezetünk a Párkányi Új Évszázad Nyugdíjas Klub Egyesület képviselői részére.

A rendezvény elején a Szent László Templomból Balogh Attila atya, a program végén a Kőbányai Református Egyházközségből Szilágyi-Sándor András lelkész kedves szavai, gondolatai tették meghitté az ünnepséget.
Weeber Tibor alpolgármester köszöntője után, Révész Máriusz országgyűlési képviselő, majd dr. György István országgyűlési képviselő, főpolgármester-helyettes szép szavai következtek.
Ezután az Alapítvány meghívására és a jó kapcsolatok ápolása céljából is jelen levő Párkány város Polgármestere Ján Oravec és együttműködő partnerszervezetünk a Párkányi Új Évszázad Nyugdíjas Klub Egyesület elnöke Klemász Magdaléna mondtak szép üdvözlőket.
Az Alapítvány az idei évben is köszöntötte időskorú önkéntesét, Benkovich Béláné Éva nénit, aki nyugdíjas testnevelő tanárként 81 évesen is nagy lelkesedéssel tart heti 3 alkalommal "közérzetjavító tornát" klienseinknek. Másik személyt is köszöntöttünk, akit az "önzetlen segítő szomszéd" példaképeként mutathattunk be, Kerekes Jánosné Irénkét, hiszen az egymásra figyelés, a jó szomszédság, a szeretet az igazi közösségek alapjai, amire szükség van minden időben.
A köszöntők után kulturális műsor következett, először Pászthy Viki és Ágoston Máté színinövendékek zenés műsora, majd Joós Tamás énekmondó, előadóművész karácsonyi zenés összeállítása.

Az ünnepi rendezvény zárásaként az Alapítvány, a támogatásoknak -Kőbányai Önkormányzat, RICHTER Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Kőrösi Csoma Sándor Kőkányai Kulturális Központ, Hajdú János vállalkozó, KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.- amit ezúton is köszönünk, és az önkéntesek munkájának köszönhetően, kis ajándékcsomaggal kedveskedett a jelenlevő időseknek.


Civil szakmai nap

A Havasi Gyopár Alapítvány 2012. dcember 5-én a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban "Önkéntesség, bizalom, szakmaiság" címmel Civil Szakmai Napot szervezett a Kőbányai Önkormányzat támogatásával, az Önkéntesek Világnapján.

A szakmai napra meghívást kapott kerületi civil szervezetek, egyházak, kisebbségek, cégek képviselőit Kovács Róbert Kőbánya Polgármestere köszöntötte, majd a meghívott előadók tartottak tájékoztatást a civil szférát érintő aktuális témakörökben.
Elsőként dr. Csizmadia László a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának elnöke az Alap bemutatásáról és az új pályázati lehetőségekről adott tájékoztatást.
Második előadó az Emberi Erőforrások Minisztériuma Civil Főosztályának helyettes vezetője dr. Ványai László Levente az új civil törvényről és az új jogi szabályozásról tartott előadást.
Harmadik előadó, a Századvég Alapítvány Civil Információs Centrumának munkatársa Huszár Orsolya, az új Civil Centrumot, mint információs lehetőséget mutatta be előadásában.
Negyedik előadó, Farkas Emese az Önkéntes Központ Alapítvány kommunikációs menedzsere "önkéntesség és bizalomépítés" címmel tartott előadást, az önkéntességről, az önkéntes törvény adta lehetőségekről.

A program moderátora dr. Riechel Éva nonprofit szakértő, ügyvéd volt. A fórumon résztvevő szervezetek elméleti és gyakorlati információkat kaptak további sikeres munkájukhoz.


Kőbányai civilek a Bécsi Nemzeti Konzultációs Fórumon

A Havasi Gyopár Alapítvány nyugdíjas és fiatal önkéntesei 2012. június 18-án az Európa Ház és a bécsi The World of NGOs szervezet meghívására Bécsben a "Civil bizalomépítés - avagy hogyan igazodjunk el a bővítés labirintusában?" címmel nemzetközi, 5 ország által szervezett Európai Uniós projekt keretében az "aktív időskor és a generációk közötti szolidaritás évével" összefüggésben szervezett Nemzeti Konzultációs Fórumon vettek részt.
A rendezvény központ témája volt, hogy hogyan látják a különböző generációk az EU bővítésének és kifejezetten a nyugat-balkáni országok csatlakozásának lehetőségét. A szervezőktől és a projektben résztvevő tagjelölt nyugat-balkáni országokból érkezett gyakornokoktól tájékoztatást kaptunk magáról a projektről, a nyugat-balkáni térség tagjelölt - és lehetséges tagjelölt – országairól és az unió bővítésének kilátásairól.
Elmondhattuk ezen a konzultáción, mit gondolunk mi, mint az EU-tagállamának polgárai, és mit a tagjelölt országok állampolgárai, a bővítési folyamatról, annak hatásairól és vajon mit tehetünk mi civilek és az "utca embere" Európa jövőjéért. A fórum után, Bécs központjában a Hofburgban folytatódott a program.


Magyar - Felvidéki civil találkozó Kőbányán

A Havasi Gyopár Alapítvány és a párkányi Új Évszázad Nyugdíjas Klub Egyesület (Šturovó) között létrejött együttműködés alapján, 6. éve, hagyományosan a kőbányai Szent László Napok keretében egész napos találkozóra került sor, 2012. június 23-án, szombaton.

A délelőtti program a hivatalos találkozóval kezdődött, ahol a két szervezet elnöke Klemász Magdaléna és Mihalicska Terézia köszöntötték a jelenlévőket, a rendezvényen jelen volt Tóth Balázs önkormányzati képviselő is. Mindkét szervezet készült egy kis meglepetéssel, mivel a 2012-es év az "aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve", a Havasi Gyopár Alapítvány az önkéntesei által összegyűjtött receptekkel egy kis kiadványt indított útjára, amihez a párkányi szervezet tagjai is elkészítik a saját receptes füzetüket, amit majd közös kiadványban jelentetnek meg, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy az utánunk jövő generáció is tudja használni és majd továbbadni. A felvidéki Egyesülettől Petőfi Sándor: Szülőföldem című gyönyörű versének előadásával kedveskedtek, melyet Szulényi Valéria adott elő. A nap folyamán a Kőbányai Helytörténeti Gyűjteményt, a Conti kápolnát, a Kőbányai Református Templomot és a Lengyel Múzeumot látogatták meg, majd délután a Szent László Napi szabadtéri programokon és a Szent László Templomban az esti ünnepi misén is részt vettek a vendégek. A következő kulturális találkozóra szeptemberben kerül sor Párkányban.


Tavaszvárás Kőbányán

A Havasi Gyopár Alapítvány civil szervezetként, a Húsvét méltó megünneplésére immár harmadik alkalommal szervezte meg nagy sikerrel "Tavaszvárás Kőbányán" című kulturális rendezvényét 2012. március 30-án a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Színháztermében. Az Alapítvány kliensei mellett a kőbányai idősekkel foglalkozó civil szervezetek és felvidéki partnerszervezetünk a Párkányi Új Évszázad Nyugdíjas Klub Egyesület képviselői is jelen voltak a rendezvényen.
Elsőként Balogh Attila atya a Szent László Templom plébániai kormányzójától hallhattunk szép gondolatokat, amely az ünnep előtt valamennyiünk számára különösen fontos, majd a rendezvény védnöke dr. György István Kőbánya országgyűlési képviselője Főpolgármester-helyettes köszöntötte a meghívott vendégeket, Weeber Tibor Alpolgármester Úr és Révész Máriusz Képviselő Úr üdvözölte a megjelenteket.
A kulturális műsorban először Joós Tamás énekmondó - aki egyben a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Igazgatója is - megzenésített gyönyörű versekkel, majd a Tutta Forza Együttes "Népszerű dallamok" című zenés műsora aratott hatalmas sikert.
A kulturális program mellett a KŐKERT Kft. támogatásának köszönhetően virágokkal kedveskedhettünk a résztvevőknek, melyet az Alapítvány önkéntes segítői adtak át a résztvevőknek.
Az idei évet az Európai Unió az "Aktív idősödés és a generációk közötti szolidaritás" évének nyilvánította, ennek kapcsán az Európa Ház partneri együttműködés keretében a rendezvény kezdete előtt információs anyagokkal és apró meglepetéssel készült a meghívottaknak.
A programot az Alapítvány önkénteseinek munkája mellett támogatások segítségével sikerült megszervezni, melyet ezúton is köszönünk a rendezvény védnöki tisztét betöltő dr. György Istvánnak Kőbánya országgyűlési képviselőjének Főpolgármester-helyettes Úrnak, a Kőbányai Önkormányzatnak, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyárnak, a Fe-Ferrum Kft.-nek, Hajdú János vállalkozónak, és a helyszínt biztosító Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központnak.


A program a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közreműködésével valósult meg.


A Havasi Gyopár Alapítvány mottója: "Együtt örülni az egészséges időskornak"

Mottójához híven egyéb rendezvényei és programjai mellett, több éve nyugdíjas klienseinek, kőbányai időseknek közérzetjavító tornát szervez. A 2012-es év az "Aktív idősödés és a generációk közötti szolidaritás európai éve", ami jó apropója annak, hogy népszerűsítsük és minél több idős embert tudjunk bevonni a mozgásterápiába, amely a szabadidő hasznos eltöltése mellett, az egészséges életmódhoz nyújt lehetőséget és közösségi teret is biztosít. A program keretében január 23-án egy bensőséges kis eseményre is sor került, ahol a tornát vezető nyugdíjas testnevelő tanár, Benkovich Béláné Éva nénit, 80. születésnapja alkalmából az Alapítvány nevében Mihalicska Terézia, a "lelkes kis tornacsapat" képviselője és Jógáné Szabados Henrietta a Kőbányai Önkormányzat civil és kisebbségi referense köszöntötte.

A program eredményességét bizonyítja, hogy egyre több jelentkező keresi meg az Alapítványt, ezért a közeljövőben további lehetőségek biztosításával szeretnénk bővíteni a tornát.